Het idee

Het idee

De Europese pensioenmarkt zal de komende jaren ingrijpend veranderen. De noodzaak van kostenbeheersing, transparantie en de wens van deelnemers om meer controle te krijgen over hun financiële toekomst zal zorgen voor een verdergaande omslag naar beschikbare premieregelingen.

De succesvolle omslag naar beschikbare premieregelingen is alleen mogelijk als er pensioeninstellingen ontstaan die:

  • flexibiliteit bieden voor werkgevers en hun werknemers in hun keuze voor het meest wenselijke pensioen en verzekeringsproduct,
  • een goed, stabiel en waardevast pensioeninkomen kunnen verzorgen,
  • garanties kunnen bieden op het opgebouwde kapitaal als daar behoefte aan is,
  • volledig transparant zijn en vooruitstrevende communicatiemiddelen gebruiken,
  • de kosten op beleggingsproducten verlagen,
  • de administratieve last van werkgevers van de pensioenregeling verlichten.