Operational Excellence

Operational excellence

"Operational excellence" is een fundamentele waarde voor i-PensionSolutions. Niet als onderscheidende factor maar als een randvoorwaarde voor succes. De markt accepteert geen hoge kosten meer, zeker niet als die worden veroorzaakt worden door inefficiënte bedrijfsvoering. i-PensionSolutions werkt met een efficiënt, "state of the art" operationeel platform. Om tot "operational excellence" te komen op alle onderdelen van onze organisatie hebben we de bedrijfsprocessen grotendeels uitbesteed aan partijen die de beste zijn op hun gebied.

Administratie: Inadmin, onderdeel van APG

APG verzorgt de volledige pensioenadministratie en alle pensioencommunicatie. Deze communicatie verloopt helemaal digitaal via persoonlijke internetportalen voor werkgevers en deelnemers. Uiteraard zijn alle processen gebaseerd op het “Straight Through Processing” beginsel en voldoen we aan de hoogste beveiligingseisen. Vermogensbeheerders en verzekeraars zijn verplicht gebruik te maken van deze infrastructuur voor het beheren van kasstromen en vastleggen van verzekerde rechten. Deze verplichting stelt i-PensionSolutions in staat om met werkgevers en deelnemers op een gecoördineerde wijze te communiceren en transacties en mutaties af te wikkelen. Dit geldt zowel voor de opgebouwde pensioenkapitalen als de biometrische verzekeringen.

Andere Service Providers:
Compliance: EY
Effecten Bewaarder: Kasbank
Juridische zaken: Clifford Chance
Bedrijfsmatige diensten: Intertrust