Onafhankelijk

Een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk

i-PensionSolutions is een stichting en kent daarom geen aandeelhouders. Belangrijkste doel is het behartigen van de belangen van de deelnemers. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze dienstverlening, het voldoen aan wet- en regelgeving en onze bestuurlijke structuur. 

De commerciele activiteiten zoals het werven van vermogensbeheerders en verzekeraars als kandidaten om toe te treden tot het platform is de verantwoordelijkheid van International Pension Platform (IPP-SE). IPP-SE is een zakenpartner van i-PensionSolutions en een “joint venture” onderneming van Credit Suisse en Swiss Re. IPP-SE zorgt ook voor het werkkapitaal en eigen vermogen dat i-PensionSolutions nodig heeft om haar operationele taken uit te kunnen


diagram about the approach