Fusie Robeco PPI en i-PensionSolutions een feit


Rotterdam/Utrecht, 2 January 2017 – Stichting Premiepensioeninstelling Robeco ("Robeco PPI") en Stichting International Pension Solutions ("i-PensionSolutions") hebben vandaag bekendgemaakt dat de fusie tussen de twee ondernemingen is afgerond.
Als gevolg van de fusie zijn de bestaande contracten met klanten van Robeco PPI ("Smart Pension") wettelijk overgedragen aan i-PensionSolutions. Door deze fusie worden de activiteiten van beide Premie Pensioen Instellingen ("PPI's") samengevoegd. Omdat beide partijen de specifieke expertise inbrengen die verbonden is aan hun kernactiviteiten, ontstaat een hoogwaardige en exclusieve totaaloplossing voor ondernemingen. Robeco blijft beleggingsoplossingen bieden aan zowel bestaande klanten als nieuwe klanten van Smart Pension. i-PensionSolutions is toonaangevend in het leveren van (operationele) pensioendiensten.

Tom Steenkamp, voorzitter van het voormalige Robeco PPI: "We zijn verheugd over de succesvolle afronding van deze fusie. Het is een mijlpaal voor ons. De fusie is absoluut in het belang van onze klanten. De grotere schaalbaarheid en de onderlinge synergieën stellen ons in staat pensioenoplossingen samen te stellen die hoogwaardig zijn en klaar voor de toekomst."

Kor Bosscher, voorzitter van i-PensionSolutions: "Sinds 1 januari 2016 werken we al samen met Robeco als een van de fiduciaire managers van ons platform. Dit partnerschap gaan we met veel plezier versterken nu de fusie met Robeco PPI een feit is. Wij kijken ernaar uit de klanten van Robeco PPI van dienst te zijn. We denken dat de fusie met Robeco PPI een belangrijke stap voorwaarts is en de waarde bewijst van het open platform, waar elk van de partners zich kan richten op zijn kerncapaciteiten. Op die manier kan de meeste toegevoegde waarde worden gerealiseerd voor onze klanten. De fusie is bovendien een belangrijk signaal naar de markt - onze activiteiten breiden zich met succes uit en dat is alleen maar goed voor onze klanten."

Robeco Corporate Communications  i-PensionSolutions 
Office: +31 (0) 10 224 2241   Office: +31 (0)20 7630000 
E-mail: cc@robeco.nl    E-mail: info@i-pensionsolutions.com

Laatste nieuws: Robeco en i-PensionSolutions bundelen krachten


Rotterdam/Utrecht, 30 juni 2015 – Stichting Premiepensioeninstelling Robeco (“Robeco PPI”) en Stichting
International Pension Solutions ("i-PensionSolutions”) maken vandaag bekend dat zij het voornemen hebben om met
een fusie de wederzijdse krachten te bundelen. Robeco PPI en i-PensionSolutions verwachten nog enkele maanden
nodig te hebben om te komen tot een definitieve fusieovereenkomst.

De fusie brengt de activiteiten van beide premiepensioeninstellingen (“PPI”) samen waarbij de betrokken partijen de
onderscheidende kracht van hun kernactiviteiten bijeenbrengen in een hoogwaardige en onderscheidende
totaaloplossing voor bedrijven. Robeco levert oplossingen voor het vermogensbeheer en is verantwoordelijk voor
haar klantrelaties. i-PensionSolutions biedt een best in class operationele dienstverlening inclusief de pensioen- en
verzekeringsadministratie. Dit doet zij in samenwerking met partner Inadmin, onderdeel van APG.

De nieuwe combinatie biedt naar verwachting aan bestaande en nieuwe klanten van Robeco belangrijke nieuwe
mogelijkheden op het gebied van onder meer pensioencommunicatie en verzekeringen. Als gevolg van de fusie
zullen de bestaande overeenkomsten met klanten van de Robeco PPI van rechtswege worden overgezet en
ongewijzigd worden voortgezet.

Robeco PPI, opgezet door Robeco Institutional Asset Management B.V (Robeco), behoort met 13.000 deelnemers
en een pensioenvermogen van EUR 225 miljoen per eind 2014 tot de grootste PPI’s in Nederland. De strategie van
Robeco voor de komende jaren is gericht op het versnellen van groei. Robeco verwacht in Europa verder te kunnen
groeien in de pensioenmarkt en actief mee vorm te geven aan toekomstbestendige pensioenoplossingen voor sociale
partners in de snel veranderende Nederlandse en grensoverschrijdende Europese pensioenmarkt.

i-PensionSolutions is de eerste onafhankelijke ‘geheel open’ PPI in Nederland. i-PensionSolutions biedt een
transparante, kostenefficiënte en schaalbare pensioenuitvoering voor bedrijven, met een focus op de belangen van
haar deelnemers. i-PensionSolutions heeft als doel om met haar samenwerkende vermogensbeheerders en
verzekeraars een leidende pensioenuitvoerder in Nederland en Europa te zijn.

Tom Steenkamp, Voorzitter Robeco PPI: "De laatste jaren is als gevolg van de behoefte aan beheersbare
pensioenlasten bij bedrijven een toenemende belangstelling ontstaan voor DC-oplossingen. Deze trend zal de
komende jaren fors doorzetten. Door samenwerking met i-PensionSolutions en haar partners en inbreng van
Robeco’s langjarige ervaring op het terrein van life cycle beleggen en optimaal risicobeheer wordt grotere
schaalbaarheid en synergie bereikt. Op deze wijze bieden wij klanten en prospects kwalitatief hoogstaande en
toekomstbestendige pensioenoplossingen."


Ronald Ketellapper, Voorzitter i-PensionSolutions: "Wij geloven in een sterke groei van de DC-markt, in Nederland en
in Europa. Wij delen deze overtuiging met Robeco en zien een sterke strategische fit. Met het toetreden van Robeco
tot ons open platform versterken wij de dienstverlening aan deelnemers en werkgevers. Verder zien wij ernaar uit
ook met Robeco als vermogensbeheerder te kunnen samenwerken."

i-PensionSolutions i.l. draagt pensioenen over aan ABN AMRO Pensioenen


Utrecht,  23 maart 2018 – Stichting International Pension Solutions i.l. ("i-PensionSolutions i.l")

De markt voor toekomstbestendige pensioenregelingen en efficiënte, kwalitatief hoogstaande uitvoering is sterk in ontwikkeling. In deze innovatieve, vooruitstrevende en competitieve markt zijn de economische marges smal en is een voortdurende investeringsagenda vereist. Dit vraagt in hoge mate om efficiëntie in uitvoering, sterk kwaliteitsmanagement en vooral schaalgrootte.

i-PensionSolutions i.l. is gedreven om een pensioenuitvoerder te zijn die doorlopend op zoek is naar robuustheid, kwaliteitsverbetering en het verhogen van efficiëntie. Voor het succes van de gekozen opzet en het waarmaken van de voordelen voor deelnemers en werkgevers is schaalgrootte een belangrijke vereiste. Dat zelfde geldt voor de investeringen die nodig zijn om voorop te blijven lopen in de dynamische Nederlandse pensioenmarkt.

In het licht hiervan hebben i-PensionSolutions i.l. en ABN AMRO Pensioenen besloten dat de lopende uitvoeringsovereenkomst door ABN AMRO Pensioenen worden overgenomen, en zijn de pensioenverplichtingen per 20 februari 2018 overgenomen door ABN AMRO Pensioenen. Als gevolg daarvan heeft i-PensionSolutions i.l. haar zelfstandige activiteiten beëindigd.

Voor vragen over uw uitvoering kunt u terecht bij ABN AMRO Pensioenen via info.pensioenen@nl.abnamro.com of 0031 (0)20 583 11 11