i-PensionSolutions heeft haar activiteiten beëindigd en haar pensioencontracten, vermogen en verplichtingen overgedragen aan ABN AMRO Pensioenen.